Wat is de Lokale Coalitie voor Inclusie (LCvI)

 

 

Wat is de Lokale Coalitie voor Inclusie: LCvI?

 

De LCvI bestaat uit 5 verschillende organisaties.

Zij komen allemaal op voor burgers van Maastricht.

Denk aan de oudere burger, jongeren, burgers met een beperking, burgers van allochtone afkomst.

 

Deze organisaties vormen samen de LCvI:

 

  • Integrale advies commissie Sociaal Domein
  • Advies commissie Senioren Maastricht - ASM
  • JONGR - de Jongerenraad
  • Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht - CIMM
  • Stichting Samen Onbeperkt

 

Een aantal deskundige kartrekkers adviseert vrijwillig de LCvI.

 

In de LCvI werken deze 5 organisaties samen op het onderwerp 'rechten van burgers van Maastricht, die door ziekte of aandoening belemmerd worden om net als iedereen mee te doen'.

 

De LCvI werkt nauw samen met de gemeente Maastricht. Ze geeft de gemeente advies over hoe zij de stad kunnen verbeteren voor inwoners met een beperking.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adviesraad Sociaal Domein Maastricht

 

 

Senioren Advies Commissie